Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Behåll särskolan i Skurup


SKURUP. Behåll särskolan föreslår de politiska vildarna Sven Rosengren, Niklas Sjöberg, Anders Kristiansen och Kent Olsson i en motion till kommunfullmäktige. De fyra motionärerna skriver att de barn som kommer att hänvisas till Ystad sviks när Skurups kommun lägger ner särskola i egen regi:

”Dessa barn, vars behov av kontinuitet och särskilt stöd är av yttersta vikt för att få god livskvalitet, sviks fullständigt. Fritidsgrupp i Skurup på morgonen före taxi till Ystad och sedan åter med taxi till fritidgrupp i Skurup efter skolans slut. Det blir ca 40 timmars resor i månaden helt i onödan, som dessutom bidrar till barnens oro.”


Publicerad: 18. juni 2017 02:18
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Ystad

Startsidan just nu