Scandivanadiums vd, David Minchin, tror att medlarhjälp ska lösa konflikten med markägarna.

Scandivanadiums vd, David Minchin, tror att medlarhjälp ska lösa konflikten med markägarna. Foto: Privat/Mostphotos.com

Gruvbolag anlitar medlare efter att markägare avbrutit dialogen

Scandivanadium: "Övertygade om att vi kan nå en bra överenskommelse"

HÖRBY/TOMELILLA.

Prospekteringsbolaget Scandivanadium har tidigare fått tillstånd av Bergsstaten för att provborra efter batterimetallen vanadin i Hörby och Tomelilla. Markägarna i Tomelilla har nu valt att avbryta dialogen med bolaget – som svarar med att ta in medlare.

Scandivanadium vill provborra efter vanadin på 15 platser. För att göra detta har bolaget haft en dialog med berörda markägare i de två kommunerna, om hur arbetet ska genomföras och hur markägarna kan ersättas. I Hörby har en så kallad arbetsplan tagits fram tillsammans med markägarna, men i Tomelilla har förhandlingarna strandat.

Företagets vd, David Minchin, säger att han förstår att det finns en oro och många frågetecken inför provborrningarna, och att dialogen och synpunkterna på arbetsplanen därför är extra viktig. Han framhåller också att bolagets ersättning till markägarna är generös.

– Till exempel får markägarna 300 procent i kompensation för alla eventuella skador på marken och har erbjudits en ekonomisk ersättning för varje borrhål som är tio gånger så stor än vad som är praxis i Sverige. Men tyvärr har markägarna i Tomelilla valt att tacka nej till fortsatta samtal, säger David Minchin i ett pressmeddelande.

Därför har man valt att ta hjälp av en oberoende medlare, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

– Vi är övertygade om att det går att nå en bra överenskommelse för båda parter så länge vi är beredda att samtala och vara pragmatiska. Om vi inte kommer överens tvingas Bergsstaten gå in och fastställa en arbetsplan, en situation som inte är bra för någon part och som vi gör allt för att undvika, säger David Minchin.

Om arbetsplanen fastställs av Bergsstaten kan den ekonomiska ersättningen bli betydligt lägre, varnar Minchin. Senast den 30 april har Skiljedomsinstitutet begärt att få svar från markägarna.

Publicerad 17 April 2019 10:19