Abedissan Christa Claesson höll brandtal under Österlen Lyser.

Abedissan Christa Claesson höll brandtal under Österlen Lyser. Foto. Skärmklipp Youtube

Mineraljakten: Abedissan ska krossa gruvbolagets dröm

Hårda ord från moder Christa under helgens ljusmanifestation

SKÅNE TRANÅS/ ANDRARUM. Abedissan Christa Claesson, har kommit att bli en förgrundsgestalt i kampen mot mineralbrytning på Österlen. I samband med Österlen lyser höll hon ett tal med tydligt budskap – planerna ska krossas. – Jag kan absolut se fördelarna med vanadinbatterier, men produktionen får inte ske på bekostnad av mer miljöförstöring.

Av
Jon W Loman

Under lördagen hölls en ljusmanifestation vid Christinehof Slott. Manifestationen var en protest mot företaget Scandivanadiums vilja att bryta mineralen vanadin på Österlen. Som arrangör stod nätverket Vetonu som arbetar för att stoppa eventuell framtida gruvdrift och i längden förändra den svenska minerallagen.

– Deras (Scandivanadiums reds. anm.) hållbara klimatsmarta Skåneprojekt vilar på en miljöförstörande grund, säger abedsissan Christa Claesson i ett filmklipp från manifestationen som Vetonu publicerat på sin hemsida.

Christa Claesson ser det som hennes ansvar att skydda den plats på jorden som hennes kloster står på.

Är inte motståndet mot eventuell gruvdrift en konservativ hållning som hämmar tillväxt och utveckling av regionen?

– Vi kan inte ha ett rättfärdigt system som bygger på en orättfärdig handling. Efter den här sommaren har vi sett hur skör balansen i naturen är. Jag kan absolut se fördelarna med vanadinbatterier, men produktionen får inte ske på bekostnad av mer miljöförstöring. Vi ska inte rör om i alunskiffret när det finns en överhängande risk att det förstör grundvattnet, säger Christa Claesson via telefon.

Du säger vidare att Scandivanadiums planer ska krossas, är inte det lite väl hårda ord?

– Jag ser ett framför mig ett stycke ur Daniels bok där Kung Nebuchadnezzar drömmer om en ståtlig staty helt klädd i ädla metaller, förutom fötterna som är av lera. En liten sten krossar fötterna och statyn rasar. Det är den bilden jag vill använda mig av i den här kampen, säger Christa Claesson.

Vidare säger du att ni ska göra det omöjligt för dem att genomföra sina planer, hur ska det gå till?

– Genom oppinion, ingen vinner på att förstöra Österlens jordbruksmarker, säger Christa Clessson.

Publicerad 07 November 2018 13:50