Bild på glad busschaufför tagen i september 2017.

Bild på glad busschaufför tagen i september 2017. Foto: Mostphotos.com

Skriande behov av bussförare i Skåne

Föreslår studielån för C- och D-körkort

SKÅNE. Bussbranschen är i stort behov av nya förare. Enbart i Skåne behöver man anställa 500 personer fram till år 2020. Det visar en ny rapport från Transportföretagen.

Av rapporten framgår också att 63 procent av bussföretagen med rekryteringsbehov i länet har svårt att hitta förare. Den främsta orsaken är svårigheter att hitta sökande med rätt utbildning.

– Kvalitet driver rekrytering. En förutsättning för att vi ska lyckas utbilda fler bussförare är en kontinuerlig dialog mellan det offentliga och branschen så att relevanta och utbildningar av god kvalitet kan skapas, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Och till detta behövs offentliga resurser till personer på regional nivå som leder, driver och utvecklar samverkan mellan politiska beslutsfattare, utbildningsarrangörer och branschen, säger Caj Luoma på Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

I Skåne är 19 procent av de anställda över 60 år och 167 personer kommer att gå pension mellan 2018 och 2020. Dessutom finns det inte tillräcklgt med kandidater som har rätt körkortsbehörighet.

Transportföretagen vill därför att det nya studielånet till körkort för arbetssökande även ska omfatta C- och D-körkort (reds anm. körkort för buss och lastbil).

– Genom att utöka behörigheterna samt vidga gruppen sökande till att även omfatta personer som studerar på vuxenutbildning eller går i gymnasiet kan vi få fler behöriga bussförare. Det gynnar dessutom hela arbetsmarknaden eftersom det finns ett tydligt samband mellan jobb och körkort, avslutar Caj Luoma.

Bussbranschen i Skåne

• Bussföretagen i Skåne län behöver anställa 501 bussförare mellan 2018 och 2020.

• Bussföretagen i Skåne behöver också anställa 50 mekaniker samt 13 trafikledare mellan 2018 och 2020.

• 63 procent av företagen med rekryteringsbehov i Skåne län har haft svårt att rekrytera bussförare under det senaste året. 100 procent av dem uppger att det är svårt att hitta personal med rätt yrkesutbildning.

• Det råder brist på kvinnor i bussbranschen. 13 procent av de anställda bussförarna i Skåne län är kvinnor, vilket är lägre än riksgenomsnittet som ligger på 14 procent.

• 19 procent av bussförarna i Skåne län är över 60 år.

• Skåne län förväntas 80 bussförare gå i pension under 2018 och 87 bussförare 2019–2020.

Publicerad 21 October 2018 10:50