"Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande problem, säger Peter Salmi". Foto: Scanpix Danmark/Jeppe Carlsen

Över 600 skånska barn fick antidepessiva läkemedel

Socialstyrelsen: "Ett växande problem"

SKÅNE. Antalet barn som fått antidepressiva läkemedel har tredubblats under det senaste decenniet. Det visar siffror från Socialstyrelsen.

I fjor fick 651 barn i Skåne upp till 14 års ålder antidepressiva läkemedel. Det är en ökning med 210 procent jämfört med för tio år sedan.

Den kraftiga ökningen kan förklaras av att allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa.

– Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande problem, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, till nyhetsbyrån Siren.

En annan förklaring är att fler diagnoser ställs i takt med att medvetenheten om psykisk ohälsa ökar.

Publicerad 20 October 2018 07:00