Eget sparande kan göra att du själv styr när du väljer att lämna arbetslivet.

Eget sparande kan göra att du själv styr när du väljer att lämna arbetslivet. Foto: Mostphotos.

En femhundring kan kapa arbetslivet med flera år

"Statsmakten bör fundera på att återinföra ett skattesubventionerat sparande"

SVERIGE. Sparar du 500 kronor kan du arbeta 3-4 år mindre. Samtidigt tvingas svenskarna arbeta längre med det nuvarande pensionssystemet.

Av
André Kvist

För någon vecka sedan tog Pensionsmyndigheten på uppdrag av regeringen fram förslag på höjning av riktåldern för pension. Då vi förväntas arbeta längre så kan arbetslivet också förlängas. Exempelvis kan en 30-åring få jobba till 70 för att pensionen ska bli lika hög för en som går i pension vid 65 idag.

Men man måste inte jobba så länge om man är sparsam med de intjänade kronorna, skriver TT.

Höjd avsättning till allmänna pensionen, en avgift som är inbakad i arbetsgivaravgiften, och eller höjd avsättning till tjänstepensionen är avgifter som på ett eller annat sätt landar hos arbetsgivarna och som de kommer att hävda måste tas från löneutrymmet. Och det måste göras relativt stora höjningar för att det ska märkas på pensionen.

Det egna sparandet har man dock själv kontroll över. Swedbanks privatekonomer har lagt fram exempel på hur man kan kapa arbetslivet med flera år. Om man från 25-årsåldern sparar 500 kronor i månaden så kan man dra av 3-4 år i arbetslivet

Att vänta med sparandet framåt ålderns höst är inte klokt anser Swedbanks privatekonom Arturo Arques. Samtidigt kan 500 kronor vara mycket pengar att lägga undan för vissa människor.

– Därför tycker jag att man från statsmaktens sida bör fundera på att återinföra ett skattesubventionerat sparande, säger Arques till TT.

Om man inte petar in nya pengar i systemet genom eget sparande men ändå vill sluta vid 65 så kommer pensionen hamna på halva slutlönen eller mindre.

Ett räkneexempel

En grundskollärare som i dag är 23 får:

Total pension, inklusive tjänstepension, vid pension 65 år, 11480 kronor efter skatt i månaden.

Extra pension vid pensionsålder 66 år, 470 kr efter skatt

Extra pension vid pensionsålder 67 år, 990 kr

Extra pension vid pensionsålder 68 år, 1510 kr

Extra pension vid pensionsålder 69 år, 2070 kr

Extra pension vid pensionsålder 70 år, 2620 kr

Att spara 500 kr i månaden privat från 25 års ålder ger extra livsvarig pension på mellan 1610–1920 kr i månaden beroende på pensionsålder mellan 65 och 70 år.

Källa: Swedbank

Fakta

Eftersom medellivslängden ökat måste pensionsåldern höjas om inga nya pengar stoppas in i systemet.

Pensionsmyndighetens så kallade riktålder beräknas utifrån att pensionen ska hamna på samma nivå som när det nuvarande pensionssystemet beslutades 1994.

Det innebär att den allmänna pensionen ska bli cirka 56 procent av slutlönen och inklusive tjänstepension 70–80 procent av slutlönen.

Källa: Pensionsmyndigheten

Publicerad 19 October 2018 07:00