Under utgrävningen har man bland annat hittat väl bevarade murar från vad man tror har varit ett medeltida kök.

Under utgrävningen har man bland annat hittat väl bevarade murar från vad man tror har varit ett medeltida kök. Foto. Hanna Permbo @KlostretiYstad

Medeltida kök hittat vid klosterutgrävning

"Vi har gjort mycket intressanta fynd"

YSTAD. Resterna av vad man tror är en tidig köksbyggnad har hittats vid en arkeologisk utgrävning vid Klostret i Ystad.
– Det går inte att slå fast med absolut säkerhet, men mycket av materialen och funktionerna tyder på att det faktiskt är just det, säger arkeolog Anders Ohlsson, från Historiska museet i Lund.

Det var i samband med Klostrets 750-årsjubileum i fjol som den arkeologiska utgrävningen vid klostrets östra sida mellan den befintliga längan och kyrkan inleddes.

Anders Ohlsson hade då tillsammans med kollegorna Therese Ohlsson från sydsvensk arkeologi och Lars Jönsson från Österlen arkeologi, redan aningar om vad som skulle kunna gömma sig under marken, men att fynden skulle vara så omfattande trodde de inte.

– Vi är mycket nöjda. Det finns rejäla murar kvar och även vad vi tror är en brunn, säger Anders Ohlsson.

Fynden som gjorts är troligen från 1300-talet, vilket innebär att den då är en del av den tidiga bebyggelsen kring klostret som började byggas 1267.

Just nu pågår utställningen "Jordens hemligheter- ren arkeologisk upptäcktsfärd", på klostret, vilken utgrävningen är en del av.

Under ett antal dagar denna och nästa vecka hålls även visningar av utgrävningarna

Gråbödraklostret i Ystad

Grundades av Franciskanerordens bröder 1267 efter en generös donation av riddare Holger och hans fru Katarina.

Klostret bestod ursprungligen av en klosterkyrka och tre längor som bildade en fyrkant kring en gårdsplan. Klosteranläggningen uppfördes i flera byggnadsperioder fram till 1500-talet.

I samband med reformationen år 1532 drevs gråbröderna bort från klostret. Den norra och västra längan revs omkring år 1600 och av dessa återstår idag bara ruiner. Klosterkyrkan och den östra längan finns ännu kvar.

Källa: Wikipedia

Publicerad 13 September 2018 11:30