Kommunvalet 2018: "Gratis buss för äldre under dagtid"

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Tomelilla: Vad vill ni göra för att öka inflyttningen?

SOCIALDEMOKRATERNA

Just nu har kommunen en hög inflyttning, högre än på många år, vilket är mycket positivt. För att möta detta vill vi: Planlägga fler områden för bostadsbygge. Österlenhem bör påbörja förtätning av sina områden. Göra skolorna attraktiva.

MODERATERNA

Tillåta byggnation utanför tätorter. Flexiblare detaljplaner, framförhållning med byggbara villatomter i attraktiva lägen, tillåta förtätning i vissa bostadsområden. Företagare ska kunna ha bostad och verksamhet inom samma tomt. Snabba och rättssäkra beslutsprocesser vid bygglov.

CENTERPARTIET

C vill möjliggöra byggande i hela kommunen, ha en fortsatt satsning på resultat i förskolor och skolor, hög servicenivå med "en dörr in" för nya och befintliga företag och så lite krångel som möjligt. C vill också fortsätta renovera alla lekplatserna i hela kommunen.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ha en god kommunal service, speciellt inom barnomsorg även nattdagis, producera fler bostäder framförallt riktade till yngre. Och att kommunen för en näringslivsvänlig politik.

LIBERALERNA

Förtäta byggnationen, förbättra skolresultaten och skapa bättre infarter till Tomelilla.

SPI

Bra buss och tågförbindelser till Ystad och Malmö. Även buss från Tomelilla Ystad till flygplatsen. Gratis buss för äldre under dagtid.

KRISTDEMOKRATERNA

Har ej svarat.

Publicerad 12 July 2018 08:00