Torkan: Vattnet sjunker i snabb takt i viktiga sjöar

"Oroväckande i ett större perspektiv – ekosystemet kan ta skada"

SKÅNE.

De tre sjöar varifrån Sydvatten hämtar dricksvatten till närmare en miljon skåningar har kraftigt minskade vattennivåer. Sedan maj har nivåerna sjunkit med flera decimeter.

Av
André Kvist

De tre sjöarna varifrån en stor del skåningarna får sitt dricksvatten från får allt lägre vattennivå. Sedan slutet av maj har sjön Bolmen i Småland sjunkit med 3 decimeter. Ringsjön, som används som en reservvattentäkt har sjunkit med 5 decimeter och Vombsjön har hela 7 decimeter lägre än vad som är normalt.

– Nivåerna sjunker överallt, framförallt grundvattennivåerna. Även nivåerna i sjöarna sjunker stadigt, säger Jörgen Johansson, vd för Sydvatten.

Vombsjön och vombverket.

Vombsjön och vombverket. Foto: Bertil Hagberg, Sesamphoto/Sydvatten.

I nuläget är det ingen fara för dricksvattenförsörjningen även om lägre nivåer påverkar produktionsverksamheten.

– Det är oroväckande i ett större perspektiv, det är inte bra med väldigt låg vattennivåer. Då blir det låga flöden nerströms vilket påverkar lantbrukets bevattning, fiske och turismen och givetvis kan ekosystemet ta skada.

Trenden ser inte ut att vända inom kort. Värmen och torkan håller i sig och det krävs stora mängder regnvatten för att nivåerna ska nå normaltillstånd. Speciellt som mark och växter kommer ta upp det mesta när regnet väl kommer.

Men sjösituationen, till skillnad från grundvattnet som kan ta flera år att återställas, bör återställas i höst.

– Sjösystemen återregler sig rätt snabbt. För något år sedan hade vi väldigt låga nivåer men för sjöar går det väldigt fort när det väl kommer nederbörd, säger Jörgen Johansson.

I slutet av maj låg Sydvattens två vattenverk på 60-70 procent över årsmedelsförbrukning. Dels för att pooler fylls, bevattning sker och nyanlagda parkområden ska etableringsbevattnas. Detta var en årlig topp som man räknar med. Nu har den situationen lugnat sig och åter på normal förbrukning, dels tack vare bevattningsförbud i flera kommuner och en större medvetenhet hos invånarna.

Under onsdagen meddelade Länsstyrelsen att klartecken getts om att använda vatten från Ringsjön för bevattning.

– Sydvatten säger att Ringsjön för tillfället inte behövs som dricksvattentäkt och ger tillåtelse att utnyttja vattnet för bevattning. Det är ett positivt besked som vi hoppas ska vara till nytta för odlarna kring Ringsjön, säger Maria Nitare, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen har under dagarna inventerat sina egna naturreservat efter marker som kan användas till bete eller slåtter.

– Hittills har vi lokaliserat 17 områden som kan användas som bete eller slåtter. Det är marker av blandad kvalitet i närheten av Tomelilla, Brösarp, Söderåsen, Stenshuvud och söder om Kristianstad. Vi erbjuder nu djurhållare att använda markerna. Vissa områden är stängslade, andra inte och tillgången på vatten varierar. Först till kvarn gäller, säger enhetschef Ingela Lundqvist i ett pressmeddelande.

Fakta

Sydvatten ägs av 16 delägarkommuner som förser 900 000 invånare med vatten.

Det finns två vattenverk; Vombverket som bereder vatten från Vombsjön och Ringsjöverket som använder vatten från sjön Bolmen i Småland. Ringsjön används som en reservvattentäkt.

Varje dag, året runt, pumpas 211 000 kubikmeter dricksvatten ut till invånare. På ett år behandlas och distribueras 77 miljoner dricksvatten – drygt 30 000 50-meters simbassänger eller 2 000 000 tankbilar.

Källa: Sydvatten.

Publicerad 11 July 2018 09:53