Kommunvalet 2018: Hur ska unga stanna kvar i Ystad?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Ystad: Hur ska man göra Ystad till en kommun som även unga vill stanna kvar och bo i?

MODERATERNA

För att kunna pendla till arbete och utbildning krävs väl fungerande allmänna kommunikationer. Boende som unga har råd att bo i. Ett brett utbud av aktiviteter.

SOCIALDEMOKRATERNA

Satsa på att det byggs lägenheter som ungdomar har råd med, att det finns jobbmöjligheter, ett rikt förenings- och kulturliv som ger upplevelser och evenemang. Skapa fler mötesplatser för ungdomar.

VÄNSTERPARTIET

Bra barnomsorg och skola för att locka barnfamiljer. Bra utbud på billiga hyresrätter. Stärka möjligheterna till olika kulturella yttringar, musik, teater, konst och sport. Satsa på inkluderande miljöer som till exempel integrationshus och generationshus med ungdomshuset som förebild, där möten, skapande och kreativitet kan få utrymme.

MILJÖPARTIET

För att unga ska kunna bo kvar i Ystad är det viktigt att vi bygger bostäder för alla, även unga som flyttar till sin första egna bostad.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ett utbud av attraktioner, däri ett lockande kvalitativt uteliv. Detta gäller givetvis även för de unga som bor här. Vi måste stimulera fram mötesplatser där ungdomarna öppet kan komma till t.ex. ordentliga diskotek, motorgårdar m.m. Detta ska ske i samråd med alla unga som bor i kommunen. (Svaret är kortat.)

LIBERALERNA

Ystad ska vara en attraktiv kommun med bra barnomsorg och skolor, billiga bostäder för unga, goda kommunikationer, rikt och differentierat kulturliv även för unga och bra näringslivsklimat med goda förutsättningar för småföretagande som ger möjlighet för den enskilde att förverkliga sina idéer.

CENTERPARTIET

Öka ungdomars möjligheter att bli mer delaktiga och kunna påverka utvecklingen av framtida Ystads kommun. Mötesplatser-kultur/nöjesplatser, fler event och arrangemang för ungdomar ökar Ystads kommuns attraktivitet. Vi behöver skapa händelser som lockar ungdomar. Ystad behöver bygga fler prisvärda lägenheter, 1:or och 2:or.

KRISTDEMOKRATERNA

    Prisvärda boenden för ungdomar, som väljer sitt första egna boende.

    Verka för bra kommunikationsmedel mot västra Skåne, där utbudet av jobb är störst.

    Utöka antalet eftergymnasiala yrkesutbildningar i Ystad.

    Samverka med grannkommunerna vad gäller utbudet av program och inriktningar på gymnasienivå.

Publicerad 09 July 2018 08:00