Varningen: Bränder riskerar hota sommarstugor

Så undviker du branden med enkla knep

SVERIGE. Det råder stor brandfara med anledning av den varma och torra sommaren. Avsides belägna sommarstugor kan vara svåråtkomliga för räddningstjänsten vilket försenar släckningsarbetet, men det finns sådant man kan göra själv.

Av
André Kvist

I vanliga fall är räddnigstjänstens personal på plats inom ett par minuter. Men har man sommarstugor eller fritidshus som ligger på landsbygden eller i skärgården kan det dröja upp till en timme.

– Då gäller det att man själv vet hur man ska agera för att ta till vara på den timmen och skademinimera. Vi ser ett tydligt samband mellan antalet utbrunna sommarstugor och avståndet från brandstationen, säger Mats Larsson, skadeinspektör vid försäkringsbolaget If.

De vanligaste orsakerna till att brand uppstår är i samband med matlagning eller eldning i eldstad, kamin eller öppen brasa. Även elektriska installationer och elektroniska apparater ligger bakom många bränder.

Med tanke på hur torrt det är i nuläget kan en liten gnista eller en glasskärva orsaka förödande skador. Mats Larsson rekommenderar att man själv går igenom brandriskerna och brandskyddsutrustningen.

– Elda lugnt de första gångerna när du kommer till stugan. Skorstenen är kall och fuktig, och draget fungerar inte som det ska. Värm den försiktigt genom att först elda lite papper och börja med en liten brasa för att sedan öka efter hand. Annars kan skorstenen ta stryck, den kan spricka och en brand kan uppstå.

Brandvarnare ska gärna finnas i samtliga rum. Brandfiltar, pulversläckare och långa vattenslangar är också klokt att införskaffa. Ett tips om det börjar brinna är att hälla spannar med diskmedel på marken. Diskmedlet gör finurligt nog att vattnet tränger ner i marken och släcker glödbränder.

Ett annat råd Larsson ger att flera hushåll går samman och köper gemensam utrustning om man befinner sig långt från en brandstation.

I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Novasol visar det sig att åtta av tio tycker att fritidhuset är ett ständigt projekt. Närmare hälften av alla fritidsägare planerar attt renovera något i sitt sommartillhåll i år. Främst vill man skapa en bra standard på byggnaden, att samtidigt se över brandrisker och kontrollera att man har vad som krävs om det börjar brinna är en klok rekommendation.

Så kan du undvika en brand

    Släck ljusen när du lämnar rummet.

    Ha en brandfilt i köket så att du snabbt kan släcka mindre bränder som till exempel överhettade maträtter i kastrullen.

    Elektriska prylar som börjar spraka, blinka eller lukta ska du inte använda. Köp aldrig elektriska apparater som inte är CE-märkta och ladda inte mobilen och annan elektronik under natten.

    Om du bor i hus med en äldre el-central ska du besiktiga den och byta ut den om den innebär en brandrisk.

Källa. If Skadeförsäkring AB.

Publicerad 08 July 2018 06:00