Kommunvalet 2018: Så vill partierna satsa på infrastruktur

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 1 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Simrishamn: Vilka satsningar på infrastruktur är viktigast i kommunen?

MODERATERNA

De investeringar som gör att vi kan lita på att kollektivtrafiken fungerar, som mötesspår och uppdaterat signalsystem på järnvägen. Även minst 2+1 väg Simrishamn-Tomelilla och vidare Österut.

LIBERALERNA

Det är grundläggande att vatten och avlopp fungerar för både företag och hushåll. Förutom detta är tillgången till bredband och bra vägar centralt för att kunna bo och arbeta på Österlen.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi måste säkerställa pålitligheten och försöka få fler avgångstider till alla ute i kommunens byar. Vi vill också satsa på pålitlig persontrafik. SD vill satsa på en hamnutbyggnad. Att satsa på en infrastruktur i och runt hamnen är även en satsning på miljön. Det absolut mest miljövänliga transportsättet är till sjöss. (Svaret har kortats.)

SOCIALDEMOKRATERNA

Fortsatt utbyggnad av fiber så att 100 % uppnås, Utbyggnaden av fler cykelvägar, kollektivtrafik som gynnar alla invånare i kommunen.

ÖSTERLENPARTIET

Simrishamnsbanan. I avvaktan på banan så måste tågtrafiken till Malmö via Ystad säkerställas så att trafiken alltid går när den ska. Vi måste få till stånd en vettig och lönsam godstrafik till och från hamnen i Simrishamn. Stöd till småskaligt fiske. Superbuss till Kristianstad. Cykelbanor mellan byarna. Fler bussar även kvällar och helger. Tågstopp i Tommarp. (Svaret har kortats.)

CENTERPARTIET

En satsning på att den kollektivtrafik som finns går att lita på och att man utökar med tvärtrafik för anpassning till regionlinjer tåg såväl som buss.

MILJÖPARTIET

Gång och cykelvägar. Många turer med buss till och från byarna, pålitliga tågförbindelser.

KRISTDEMOKRATERNA

Satsningarna på infrastruktur är viktigt att tåg och bussar går. Att Snurringen finns kvar samt ev. utökas till längre utanför tätorten Simrishamn. Att sjukresor och färdtjänst fungerar. Att busstider och skoltider passar ihop. Även till de mindre orterna.

VÄNSTERPARTIET

Snurringen gratis under kommande mandatperiod. Ökad turtäthet för bussar till och från byarna på kvällen. På sikt vill vi ha gratis kollektivtrafik inom Simrishamns kommun dvs gäller tåg och alla regionbussar. Utred möjligheter att flytta tung trafik från Simris-

hamns centrum.

FEMINISTISKT INITIATIV

Kommunikationerna; tätare och snabbare förbindelser till Malmö/Lund, bättre tvärförbindelser inom kommunen, anropstrafik mellan de fasta turerna, säkra cykelvägar mellan de större byarna.

Publicerad 06 July 2018 08:00