Trafikverket sjösätter stort vägbygge med samrådsmöten

TOMELILLA. Trafikverket planerar att bygga om väg 11 mellan Anklam och Tomelilla. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten byggs ett omkörningsfält till, en så kallad 2+1-väg.

Av
André Kvist

– Vi har två syften, säkerheten förstås och framkomlighetsaspekten för att göra det enklare att pendla. Vi höjer även hastigheten från 90 till 100 kilometer, säger Eva Kühl, projektledare vid Trafikverket.

Arbete är i ett tidigt skede. Det kommer så småningom att påverka trafiken men Eva Kühl är optimistisk att det inte kommer vara långa omvägar, utan man ska kunna ta sig fram. Om allt faller väl ut planerar man att bygga under 2020.

Utöver vägen planeras även en cykelväg som ska binda samman Ramsåsa och Svampakorset. Myndigheten bjuder in till samrådsmöten med allmänheten den 18 och 19 juni för att informera och samla in synpunkter och råd. Dessa sker på Gamla skolan vid första tillfället och Österlens folkhögskola dagen efter, mellan klockan 18 till 20.

Publicerad 12 June 2018 10:24

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag