Stranden äts upp av havet – politiker och experter i krismöte

"Ett scenario utan strand vill inte ha"

SKÅNE. De senaste 20 åren har flera skånska stränder nästintill försvunnit. I dag möts flera av regionens politiker och experter inom stranderosion i Malmö för att diskutera hur man ska jobba för att hindra att sanden försvinner ut i havet.

– Vissa säger att naturen måste få ha sin gång, men hur ska vi hantera det från en kommun? Stranden är en viktig pusselbit i mångas liv, ett scenario utan strand vill inte ha, säger Kent Mårtensson (S) kommunalråd i Ystad, till Kvällsposten.

Att de skånska strandremsorna blir allt smalare har nog inte undgått någon. Varje år höjs vattennivån längs kusterna med 3,5 millimeter, samtidigt som landhöjningarna bara motsvarar 0,5 mm. Havet äter därmed upp stränderna på flera håll, framförallt i de sydligaste länen.

– Sandkornen hålls tillbaka av tyngdkraften. När havet eroderar och havsnivån höjs rubbas jämvikten. Och höjningen av havsnivån kommer att fortsätta accelerera och sprida sig norrut, säger Caroline Fredriksson, docent inom fysiska kustprocesser, till tidningen.

Den i dag mest effektiva metoden för att hålla kvar sanden är Strandfodring, som innebär att man på konstgjord väg återställer eroderad havsstrand. Med hjälp av specialfartyg sugs sand från lämpliga sandbankar ute till havs, och transporteras till de eroderade område som ska strandfodras.

Men metoden är kostsam och sanden ligger inte kvar för alltid.

I dag samlas experter, forskare och politiker i Malmö för att diskutera hur man bäst ska lösa problemet med stranderosion och vilka riktlinjer som ska ges till respektive kommun.

Publicerad 09 April 2018 10:55