Genrebild

Genrebild Foto. Mostphotos.com

Släckta bakljus skapar irritation i trafiken

Motormännen: ”Ta det säkra före det osäkra”

SVERIGE. Sedan direktiven från EU-kommissionen ändrades 2011 finns det inga krav på att bilens bakljus ska vara tända under dagtid. I de nordiska länderna skapar det dock problem. Nu uppmanar Motormännen trafikanterna att ta det säkra före det osäkra.

– Det är upp till föraren att se till att lyktorna är tända när det behövs. För att slippa problem och böter är det bättre att ha dem tända alltid, säger Carl Zeidlitz på Motormännen.

I södra Europa innebar förändringarna som gjordes för sju år sedan en klar förbättring vad gäller trafiksäkerheten, men här i norr där vi haft krav på belysning sedan 70-talet har det inneburit en försämring, menar Carl Zeidlitz på Motormännen.

Han syftar till lagen som innebär att det är okej att i dagsljus köra med endast varselljus fram.

– Med vår väderlek här uppe i norr finns det ingen anledning att inte ha bakljusen tända även dagtid. Vi har längre gryningar och skymningar och har ofta dimma eller nederbörd som kräver bättre belysning, säger han.

Huruvida tända bakljus kan förhindra att olyckor uppstår är dock oklart.

– Vi får in väldigt mycket frågor och klagomål om just detta, men det handlar ofta om incidenter där man faktiskt lyckats upptäcka den framförvarande bilen i tid. Det skapar irritation, men det finns ingen faktisk statistik över att det sker fler olyckor med släckta bakljus, säger Carl Zeidlitz.

Trots detta, vill Motormännen ändå se ett nationellt undantag från lagstiftningen, likt det vi har om vinterdäck. De uppmanar även trafikanterna att hålla ljuset tänt och ta det säkra före det osäkra.

– Argumentet om ökad förbrukning är försumbart i jämförelse. Med dagens moderna LED-lampor blir det knappt någon skillnad. Om man tar för vana att alltid ha ljust på så riskerar man inte att stå utan när det behövs. Det är trots allt upp till föraren att se till att ljuset är på när väderförhållandena kräver det.

Publicerad 14 March 2018 10:21