Foto. Mostphotos.com

Miljoner drivs in från kriminella varje år

Nu vill Kronofogden ändra lagen

SVERIGE. Kronofogdens riksjour drev under 2017 in närmare sju miljoner kronor från kriminella. Nu vill man ändra lagen för att lyckas ännu bättre.

– Det handlar om väldigt mycket pengar. Med utökade möjligheter till distansutmätning skulle vi kunna driva in ännu mer pengar till brottsoffer och skattebetalare, säger Johannes Paulson, verksamhetsutvecklare på Kronofogden.

I samarbete med polis och flera andra myndigheter arbetar Kronofogden i dag för att säkra tillgångar hos personer med koppling till grov organiserad brottslighet.

– Men enligt dagens lagsftning kan polisen endast beslagsta gods utifrån sin egen jurisdiktion. Vi har därför lagt in ett lagförslag om att ge polis och tull rätt beslagta gods i större utträckning och därmed kunna agera för vår räkning, säger Johannes Paulson.

Syftet med utmätningarna är, förutom att se till att pengarna hamnar där de hör henna, att minska brottsvinsten och på så sätt förebygga ny brottslighet efter avtjänad dom.

Beslagen som görs handlar ofta om kontanter, fordon, smycken och klockor och uppgår till stora värden varje år.

De senaste tre åren har riksjouren enbart nattetid säkrat egendom för drygt femton miljoner kronor. Det finns ingen statistik på hur mycket som utmäts på distans dagtid, men uppskattningsvis handlar det om ungefär lika mycket som på kvällar, nätter och helger.

Genom att ändra lagen hoppas man kunna öka beslagen med upptill 150 procent. Översatt till årets siffror skulle det innebära en ökning från sju till över femton miljoner kronor.

    2017: 6 760 652 kronor

    2016: 4 967 815 kronor

    2015: 5 009 053 kronor

    2014: 4 107 819 kronor

Publicerad 02 January 2018 06:22