Kronhjorten ett allt större problem för skogsägare

Av
Anna Fröjd

SJÖBO. Kronhjorten breder ut sig över Skåne och trots att det är vårat landskapsdjur ställer de till ett allt större problem för skogsägare. Hans Ramel, ägare av Övedskloster, är en av de som drabbats hårt av det skygga klövdjuret.

Av Övedsklosters 3 500 hektar mark är ungefär hälften skog. Och under de senaste åren har Hans Ramel fått ett allt större problem med betesskador av kronhjort på, framförallt, de nyplanterade träden. Sedan ett par år tillbaka tvingades han ta beslut om att sluta plantera gran men nu ser han att problemen växer och att kronhjortarna i allt större utsträckning även mumsar i sig av barken på ädellövskogen.

- Det nya är att de går hårt åt alla träd. Den ädellövskog som vi avverkar nu planterades på 1800-talet. Enligt lag har vi krav på oss att plantera nytt av samma. För bok och ek är det långa tidsperioder och vi är oroliga för framtida generationer, säger Hans Ramel.

När Kronhjorten gnager av barken på unga träd kommer fukten in och ger röta. Markägaren förlorar på så sätt stora summor när träden skadas, eller i värsta fall dör. Ofta märks det inte förrän vid avverkning att trädet har röta och därför blir värdelöst.

Problemet bekräftas av en inventering som Skogsstyrelsen gjorde i våras tillsammans med bland andra SLU. Av 40 slumpvis valda granbestånd i södra delen av Skåne län hade samtliga skador av hjortbete.

- Problemen har aldrig varit större än nu. Vi måste få till en balans mellan klövvilt och deras tillgång på foder och då handlar det bland annat om att minska kronhjortsstammen, säger Stig Hermansson, skadesamordnare vid Skogsstyrelsen i Skåne i ett pressmeddelande.

Hans Ramel försöker att skydda sin skog så gott det går med inhägnad och jakt. Men kronhjorten har en särskild status och var tidigare utrotningshotad så jakten är begränsat med licens och tilldelningskvoter.

- Kronhjorten gör åverkan på skogen, de har de alltid gjort och det ska de ju få göra. De är en naturlig del av faunan. Men de har blivit väldigt många, säger Hans Ramel.

Publicerad 05 December 2017 14:17