Vårdförbundet slår larm: Sjuksköterskor går på knäna

"Dessa förhållanden är oacceptabla"

YSTAD. Sjuksköterskorna på akutmottagningen i Ystad har blivit färre. Samtidigt har arbetsuppgifterna blivit fler. Det menar Vårdförbundet som slår larm om en ohållbar arbetssituation.

”Dessa förhållanden är oacceptabla och innebär risk för ohälsa hos personalen och har lett till sömnsvårigheter, oro, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och oro för psykisk ohälsa”, står det att läsa i en skrivelse från Vårdförbundet till verksamhetschefen Morten Ljungdahl.

Enligt förbundet hade akuten överbeläggning under hela sommaren. I genomsnitt tre patienter per dygn fick stanna kvar på akuten – trots att de var i behov av att bli inlagda på en annan avdelning.

”Vid ett tillfälle vårdades 16 patienter på akuten som var i behov av inneliggande vård. Problemet kvarstår fortfarande och utgör ett hot mot arbetsmiljön och patientsäkerheten”, skriver förbundet.

Skyddsombuden beskriver att situationen resulterat i ”ett gigantiskt övertidsuttag” och svårigheter för personalen att ta ut semester. Som värst är belastningen kvällar, nätter och helger.

Möten mellan arbetsgivare och skyddsombud har ägt rum, men sjuksköterskorna upplever inte att åtgärderna som vidtagits är tillräckliga. Nu kräver Vårdförbundet att arbetsgivaren presenterar en ny åtgärdsplan senast den 15 december.

Verksamhetschefen Morten Ljungdahl är medveten om problematiken men säger att flera åtgärder redan har vidtagits för att förbättra arbetsmiljön.

– Redan i våras såg vi en personalbrist och valde då att öka bemanningen med hjälp av undersköterskor.

Enligt Morten Ljungdahl har antalet övertidstimmar bland sjuksköterskorna minskat kraftigt under året.

– Fram till och med oktober har vi haft 2 500 övertidstimmar. Under motsvarande period förra året hade vi 4 200 timmar. Det är en väldigt bra utveckling, påpekar han.

Liksom de flesta sjukhus i landet har även lasarettet i Ystad problem med att rekrytera sjuksköterskor. Men enligt verksamhetschefen ser det ljusare ut inför framtiden.

– Tidigare kunde vi ha noll sökande till en tjänst, nu är det flera personer per tjänst som annonseras ut. Jag upplever att det har vänt och att vi är på väg åt rätt håll. Vi jobbar för att öppna fler vårdplatser, men det tar tid att rekrytera personal, säger Morten Ljungdahl.

Publicerad 03 December 2017 03:00