Kommunen samarbeta om fadderhem för ensamkommande

TOMELILLA. Det nya ersättningssystemet för ensamkommande flyktingbarn som fyllt 18 och väntar på asylbeslut har inneburit att de direkt måste lämna sina boenden och skola för Migrationsverkets boenden i andra kommuner. För att personerna ska kunna bo kvar i Tomelilla får kommunen en ersättning från staten, men enligt Leif Sandberg (C) måste kommunen hitta andra lösningar, då ersättningen inte motsvarar vad det skulle kosta. I Tomelilla rör det sig om drygt 20 personer som behöver få ett boende.

– Det behövs frivilligkrafter för det här. Jag har varit i kontakt med Röda korset om att fördjupa samarbetet om att hitta fadderboenden. Vi måste hitta andra lösningar för en rimlig kostnad, säger Leif Sandberg och exemplifierar med att liknande avtal gjorts mellan Stockholms stad och Stockholms stadsmission.

Publicerad 30 November 2017 11:01