Nationellt centrum för kvinnofrid:

"Metoo-rörelsen har gett alla utsatta kvinnor en röst"

Färska siffror visar – här anmäls flest kvinnofridsbrott i Skåne

SKÅNE. Nära 22 000 fall av grov kvinnofridskränkning har anmälts i landet under de senaste tio åren. Utöver de tre storstäderna gjordes flest anmälningar i bland annat Helsingborg. Det visar siffror som nyhetsbyrån Siren sammanställt från BRÅ inför FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor i dag.

– Metoo-rörelsen har gett alla utsatta kvinnor en röst. Vi har redan märkt av en ökning av samtalen till kvinnofridslinjen, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid, till nyhetsbyrån Siren.

Sammanställningen gäller alla anmälningar om grov kvinnofridskränkning under tioårsperioden 2007-2016. Siffrorna visar att antalet anmälningar sjunkit gradvis i landet sedan 2008, då en topp på 2 617 anmälda fall noterades. Under 2016 gjordes drygt 1 700 anmälningar. Orsaken till utvecklingen utreds just nu av Brottsförebyggande rådet (BRÅ), som ska rapportera sina slutsatser i november nästa år.

Malmö och Helsingborg tillhör de städer i hela landet där flest anmälningar har gjorts. Malmö är den tredje stad där flest anmälningar gjorts sedan 2007 (550 stycken) och de 445 anmälningarna i Helsinborg är sjätte flest i hela landet. I Skåne har flest anmälningar gjorts, förutom i Malmö och Helsingborg, i Landskrona och Kristianstad. Minst antal, 9, har inrapporterats i Lomma kommun.

Hälso- och sjukvården har en viktig funktion att fylla när det gäller att upptäcka och förhindra brotten mot kvinnor, betonar Åsa Witkowski, som arbetar med kvinnofridscentrumets patientverksamhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Våldet som de drabbade kvinnorna utsätts för påverkar deras hälsa på både kort och lång sikt. Men ofta har de inte själva kommit till insikt om den kopplingen när de första gången får frågor om situationen i hemmet. Jag har mött många kvinnor som instinktivt förnekar allt för att de blir så överrumplade, säger Åsa Witkowski till nyhetsbyrån Siren.

Just därför, betonar hon, är det viktigt att rutinmässigt utfråga kvinnor vid vårdbesök. Numera är det obligatoriskt för landets mödravårdscentraler att fråga alla gravida kvinnor om våld i nära relationer.

– Det gäller att vara tydlig med att frågan ställs av omsorg. Vi pratar om en oerhört komplex problematik där våld och kärlek inte sällan varvas i en relation som man investerat mycket tid och känslor i. Att identifiera detta är bara första steget i en lång process där alla parter och myndigheter som kopplas in måste dra åt samma håll, säger Åsa Witkowski.

Metoo-rörelsen och debatten om sexofredanden på festivaler är ett tecken på en ny samhällskultur, tror Åsa Witkowski.

– Många som ringt till vår stödtelefon på kvinnofridslinjen den senaste tiden säger att de nu blivit påminda om händelser längre tillbaka i tiden. Även om det är för sent att anmäla är det viktigt att markera och berätta, att sätta ord på det som hänt, säger hon till nyhetsbyrån Siren.

FAKTA

    Grov kvinnofridskränkning infördes i brottsbalken 1998. Brottet gäller upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott som en man begår mot en kvinna i en nära relation. Från 2013 omfattar lagen även skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud. Då höjdes även minimistraffet för brottet från sex till nio månaders fängelse.

    Den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, 25 november, instiftades av FN:s generalförsamling 1999.

Publicerad 25 November 2017 06:00