Kräver anonym undersökning av bussförares arbetsmiljö

SIMRISHAMN. Ett skyddsombud på ett företag i Simrishamn vänder sig emot arbetsgivarens förslag att själv genomföra en undersökning om bland annat hot och våld i bussförarnas arbetsmiljö. Detta enligt handlingar som inkommit till Arbetsmiljöverket. Ombudet pekar på att förarnas anonymitet måste säkerställas och föreslår i stället en extern resurs, rapporterar nyhetsbyrån Siren

Vid en tidigare utredning om arbetsmiljön valde arbetsgivaren själva att genomföra undersökningen och avvisade skyddsombudets förslag om en extern undersökning, trots kritik mot att den anställdes anonymitet inte garanterades. Vidare hävdar skyddsombudet även att den förra utredningen utförd av arbetsgivaren gav "extremt låg" svarsfrekvens.

Nu kräver ett regionalt skyddsombud att en ny undersökning om förarnas arbetsmiljö och frågor om bland annat hot och våld genomförs av en extern resurs för att ge en korrekt bild av verkligheten samt garantera anonymitet och ge en ökad svarsfrekvens.

"Den undersökningen som skall genomföras skall i sin tur ligga till grund för att inventera och riskbedöma riskernas, därför skall den basera sig så långt det är möjligt på dem erfarenheter bussförare har.", skriver ombudet.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket. Det kan också hända att ett skyddsombud skickar en kopia på begäran till Arbetsmiljöverket för kännedom redan när begäran skickas till arbetsgivaren.

Publicerad 16 November 2017 10:42