Tekniktrubbel fördröjde operationer med ett halvår

Problem i planeringsprogram förra året upptäcktes först i våras

SKÅNE. Region Skåne lex Maria-anmäler problem med regionens operationsplaneringsprogram. Hela 21 stycken operationsanmälningar som gjordes på Skånes universitetssjukhus kunde inte ses av operationsplaneraren i Ystad. I två av fallen har detta lett till risk för vårdskada och fördröjd operation med ett halvår rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Det var under hösten 2016 som händelserna inträffade. Problemet upptäcktes i maj i år och anmälan inkom fem månader senare, den 2 november. Operationsplanerare på Skånes universitetssjukhus SUS kunde se planerade operationer medan planerare vid Ystad lasarett inte alls kunde se något i operationsprogrammet Orbit.

I några av fallen fick därför en patient vänta sju månader medan en annan fick vänta sex månader på operation.

Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara bristande rutiner. Nu ska flera åtgärder vidtas för att motverka att liknande problem uppstår. Bland annat ska analyser om vilka konsekvenser som händelsen medfört eller hade kunnat medföra för patienter göras, hur information ska presenteras för vårdgivare i syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet och vilka rutiner som kan behöva att ändras.

Publicerad 09 November 2017 07:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag