Krönika:

"Grundlagsändring krävs för att stoppa Nordfront"

GÄSTKRÖNIKA. Det säges att Nordfronts demonstrationer är sanktionerade i grundlagen. Kanske är det så. I yttrandefrihetslagen står det att i princip alla får yttra sig om i princip vad som helst. Ett undantag är om yttrandet kan tolkas som hets mot folkgrupp. Då kan det förbjudas.

Nordfront är en politisk ickedemokratisk organisation. Ett av deras främsta mål är rasmedvetenhet. Det innebär bland annat att man inte vill arbeta för alla människors lika värde. Bara detta faktum torde innebära hets mot folkgrupp. Därmed borde polisen ha ett underlag för att inte tillåta demonstrationer.

Nordfront är bara en av flera organisationer som ifrågasätter demokratin. Bland annat anser man inte att demokratiska beslut skall vara gällande. I ett öppet tolerant samhälle ifrågasätts den rådande ordningen från många håll. Det finns flera grupper som anser att ett samhälle ska skötas och fungera på ett särskilt sätt, enligt fastlagda ramar, utan demokrati. Det är därför av största vikt att vi som värnar demokratin förhåller oss till detta faktum och skyddar vårt sätt att se på samhället och samhällets organisation. Med demokrati menar jag i det här fallet majoritetsstyre.

För inte så länge sedan tog riksdagen beslut om att man inte skall ge statsbidrag till föreningar som inte är demokratiska. Det var ett bra beslut. Det gäller nu att alla politiker på alla nivåer lever upp till detta beslut.

Polisen anser de facto inte att Nordfronts politik är hets mot folkgrupp och tillåter dem att demonstrera. Då måste vi förhålla oss till det. Då fodras det ett beslut om att icke demokratiska föreningar inte får demonstrera på allmän plats. Ett sådant beslut kräver en ändring av grundlagen.

Det gäller att agera och komma till skott. För att förändra i grundlagen så krävs att riksdagen fattar samma beslut två gånger och det ska vara riksdagsval mellan tillfällena. Den här lagen kan alltså ändras om drygt ett år. Då gäller det att riksdagen fattar beslut nu och att samma beslut fattas av den nya riksdagen efter valet 2018.

Birger Nilsson

Ordförande

Trygghetspartiet

Birger Nilsson, ordförande Trygghetspartiet. Foto: Privat

Birger Nilsson, ordförande Trygghetspartiet. Foto: Privat

Publicerad 14 October 2017 09:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag