Tomelillas stadspark får ett lyft

TOMELILLA. Tomelilla kommun har beslutat sig för att rusta upp stadsparken inför dess 100-årsjubileum 2024. Från att ha varit en välbesökt grön oas i Tomelilla, från början bekostad av en Tomelillabo som ville att Tomelilla skulle vara en grön by, har Stadsparken blivit alltmer förfallen. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i slutet av september beslutade man att i ett första skede avsätta en halv miljon kronor för att påbörja restaureringen. Totalt vill kommunen investera 2 miljoner kronor i parken för röjning, nedtagning av träd i dålig kondition, nya stängsel och belysning samt nya planteringar.

Publicerad 13 October 2017 06:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag