Barnen blir budbärare för en bättre krishantering

Av
Anna Fröjd

TOMELILLA/SIMRISHAMN. Generellt är människor allt för dåligt förberedda i händelse av olycka eller kris. Nu vill de sydöstskånska kommunerna få fler att ta sitt ansvar.

De närmsta veckorna finns det risk att många föräldrar får det lite extra svettigt vid middagsbordet. Kommunernas fjärdeklassare får nämligen, genom teater, tänka kring hur olika krissituationer kan hanteras, på vilka sätt det går att förbereda sig och tips på hur du kan undvika att en olycka sker.

– Tanken är att de ska få sig en ögonöppnare och komma hem till sina föräldrar och vilja prata om det. Barn är oerhört bra budbärare, säger Thomas Andersson, säkerhetschef Simrishamn, Sjöbo och Ystad.

Satsningen har rubriken ”Ta ditt ansvar” och genom den vill kommunerna göra invånarna medvetna om att samhällets resurser och beredskap för kris i första hand går till samhällets mest utsatta. Gemene person förväntas kunna sörja för sig själv åtminstone ett par dagar i händelse av exempelvis strömavbrott.

– Många kanske i första hand tänker på att de inte kan ladda sin mobil men livet kommer att bli betydligt obehagligare. Det allmänheten generellt inte tänker på är att dricksvattnet kanske inte blir så rent som det ska eller som nu, under vinterhalvåret, kanske det inte ens går att ta sig hemifrån om inte snön kan röjas.

Teatern tar upp frågor om allt ifrån hur du säkrast laddar din elektronik för att minska risken för brand, till hur du gör för att tillkalla hjälp vid en olycka eller större händelser. 

Har barn verkligen att ansvar vid kriser?

– Alla har ett ansvar. Men självklart ökar ansvaret ju äldre man blir. Det är de vuxna som ska hantera krisen men barnen kan upplysa sina föräldrar om frågorna, säger Thomas Andersson.

Även om ansvaret ökar med stigande ålder är just äldre ensamma män på landsbygden de som kommunerna vill ska bli bättre på att ta ansvar för sin egen säkerhet.

De är överrepresenterade i olycksstatistik och har oftare än andra grupper en mindre bra koll på sin säkerhet. Det kan röra sig om det elektriska eller uppvärmning över lag. De har ofta en sämre beredskap vid längre strömavbrott genom att exempelvis sakna livsmedel som kan lagras utan el.

– De tror gärna att de kan allt och vet allt. Men vi vill upplysa speciellt den gruppen om att de kan förbättra sin egen situation och säkerhet.

Därför får alla ensamstående män över 70 år på landsbygden i sydöstra Skåne hem kommunens broschyr ” ”Livsviktig handbok – tänk efter före, agera rätt vid kris”. Där får de tips om bra saker att ha hemma, exempelvis batterier, konserver och vattendunkar och information hur de kan hålla sig informerade vid händelse av kris och viktiga telefonnummer.

Publicerad 10 October 2017 11:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag