Cannabis ökar bland ungdomar

Men alkoholkonsumtion minskar något

SKURUP. Andelen högstadieungdomar i Skurup som har druckit alkohol minskar något. Det gläder kommunens fältsekreterare Jonna Östensson och Hilde Pettersson som samtidigt oroas av de sju procent som provat narkotika.

– Det är en bild som överensstämmer med det vi ser när vi är ute, säger Hilde Pettersson, fältsekreterare på Skurups kommun.

Från för ett år sedan har andelen högstadieungdomar som testat narkotika fördubblats, där är cannabis absolut vanligast. Det är en trend man ser över hela landet, menar hon.

Siffrorna kommer från en alkohol- och drogvaneundersökning som Malmö högskola låtit göra i alla sjunde- till niondeklasser i åtta skånska kommuner i början av terminen.

Undersökningen är en del i Öckeröprojektet, där färska siffror används i fyra av kommunerna, för att informera föräldrar om alkohol och drogvanor och att kunna se hur föräldrar kan påverka och minska konsumtionen. Skurup är en av de kommuner detta arbete görs.

Just familjens roll är den som fältsekreterarna arbetar med att upplysa om och stötta i. I årets undersökningen har andelen som druckit alkohol minskat något, 38 procent har någon gång prövat.

Metoden i projektet handlar om att stärka de vuxna att inte köpa ut och motverka användningen.

– Det är vi vuxna tillsammans som sätter normerna och det är viktigt att vi är överens om att ungdomar inte ska dricka alkohol eller använda droger, säger Hilde Pettersson.

– Föräldrarna är positiva till att få en aktuell bild, för många är det en ögonöppnare, säger Hilde Pettersson om föräldrareaktionerna på de nya siffrorna.

Siffrorna oroar såklart, det handlar ju om 12-15-åringar.

– De flesta har nog koll på att alkohol och droger inte är bra för någon, allra minst för unga, säger Jonna Östensson.

Påverkade ungdomar löper större risk att utsättas för risker, att man börjar använda tyngre droger, skadar sig, gör sexuella utflykter man ångrar dagen efter etcetera.

För fältsekreterarna handlar det om att få vuxna att engagera sig för att minska droganvändningen.

– Det kan handla om att man hämtar sitt barn, att veta var de är, ha kontakt med andra föräldrar. Det är lättare att gå ihop och ha gemensamma regler, så man slipper att vara den ”tråkiga föräldern”, säger Jonna Östensson.

Det finns också hjälp att få från kommunen. Idén att en kontakt med socialtjänsten skulle innebära en risk är onödig och farlig.

– Det funkar inte så. Det är en institution som är till för stöd och hjälp. Kommunen har tre familjebehandlare utbildade i cannabisprogrammet som stöttar familjer på hemmaplan, säger Hilde Pettersson.

Siffrorna

90 % av totalt 466 högstadieelever deltog i enkäten.

38 % har druckit alkohol

31 % får det från sina föräldrar

18 % har druckit sig berusade

12 % gjorde det nyligen

7 % har prövat narkotika

Publicerad 02 October 2017 10:40

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag