Gemensamt medborgarlöfte mellan polis och kommun dröjer

Av
Markus Celander

YSTAD. I början av året presenterade Ystadpolisen sina egna medborgarlöften. Tanken är att även kommunen ska vara med här, men detta dröjer till nästa år för Ystads del.

– Att det blev så just i Ystad är ingens fel, egentligen, säger Patric Nihlén, kommunpolis i Ystad.

Medborgarlöfte – en ny samverkansmodell – lanserades av polisen förra året. Senast 1 januari 2017 skulle dessa löften vara underskrivna gemensamt av polis och kommun, och här ska bland annat, i dialog med medborgare, otrygga platser åtgärdas.

Men i Ystad existerar inget sådant gemensamt medborgarlöfte. Patric Nihlén förklarar:

– Under en tid arbetade jag dubbelt som kommunpolis i både Skurup och Ystad. I oktober förra året kunde jag fokusera helt på Ystad, men på två månader skulle jag ju aldrig hinna arbeta fram ett medborgarlöfte med kommunen. Beslutsprocesser i en kommun tar ju ofta tid.

Hans chefer på regionsnivå tryckte dock på, ett medborgarlöfte skulle bara fram, och lösningen blev att Ystadpolisen presenterade ett eget medborgarlöfte.

Vad betyder det att kommunen inte är med?

– Med kommunen får vi ju ett större underlag, mer input, och vi kan tillsammans få till större resurser, säger Patric Nihlén.

Kommunstyrelsens ordförande i Ystad, Kent Mårtensson (S), säger ungefär samma sak till Lokaltidningen Ystad, att de i samråd med polisen valde att avvakta med medborgarlöftet, och i stället förlänga den samverkansöverenskommelse som tillämpats de senaste åren även under hela 2017.

– Polisen ville avvakta tills deras nya organisation fanns på plats och hade satt sig, säger Kent Mårtensson.

Med andra ord: dialog förs kontinuerligt mellan polis och kommun även i Ystad, men efter en äldre och mer allmänt hållen modell.

För närvarande gör Patric Nihlén en halvårssammanställning av sina medborgarlöften. Genom samtal, så kallade medborgardialoger, med kommuninvånare, har särskilt två platser utmärkt sig som otrygga i Ystad – vid tågstationen och på Stora Östergatan.

Att göra dessa platser tryggare ingick därför i medborgarlöftet.

– Folk som vistas vid tågstationen säger att där nu blivit bättre. Där var en del gäng som allmänheten tycker är besvärliga, narkotikabrott, onykterhet och många cykelstölder.

 

Vad har ni gjort där?

– Vi är mer närvarande och stör de här gängen, och plockar bort dem om det krävs.

 

Ni lovar även att patrullera ute minst två gånger i veckan. Har ni gjort det?

– Det har jag inte hunnit kontrollera än. Men vi är ju helt klart ute oftare i år än tidigare.

På Stora Östergatan handlar det främst om buskörning, och då utmärker sig A-traktorerna, fortsätter Patric Nihlén.

– Vi plockar en till två A-traktorer i veckan. Ibland är de trimmade och kommer upp i höga hastigheter, ibland är det väldigt många ungdomar i fordonet. Här har föräldrarna en viktig roll eftersom det ofta är de som står för försäkringen.

Publicerad 13 September 2017 13:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag