Behåll särskolan i Skurup

SKURUP. Behåll särskolan föreslår de politiska vildarna Sven Rosengren, Niklas Sjöberg, Anders Kristiansen och Kent Olsson i en motion till kommunfullmäktige. De fyra motionärerna skriver att de barn som kommer att hänvisas till Ystad sviks när Skurups kommun lägger ner särskola i egen regi:
”Dessa barn, vars behov av kontinuitet och särskilt stöd är av yttersta vikt för att få god livskvalitet, sviks fullständigt. Fritidsgrupp i Skurup på morgonen före taxi till Ystad och sedan åter med taxi till fritidgrupp i Skurup efter skolans slut. Det blir ca 40 timmars resor i månaden helt i onödan, som dessutom bidrar till barnens oro.”


Publicerad 18 June 2017 00:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag