Hamnföreningen söker pengar för pirlyft

HÖRTE. Hamnen i Hörte behöver ett lyft. Havet och vädret har gjort sitt för att nöta bland annat på piren. Nu ber Hörte Hamnförening om stöd från Skurups kommun.

– Vi har sett de senaste åren att havet har gått hårt åt både pirar och pirhuvud, säger Bertil Nilsson, ordförande i Hörte Hamnförening.

Havet har tuggat in och med vinterstormar är de oroliga för att det förr eller senare kommer rasa. Därför har hamnföreningen vänt sig till kommunen om att få ekonomiskt stöd för en renovering.

Som ideell förening har man inga möjligheter att bekosta det själva. Beloppet för renoveringen som man ansökt om uppgår till strax över 2,7 miljoner kronor.

Idag hindrar bommar hamnbesökare att gå längst ut på pirarna.
– Skulle det rasera och hamna i havet blir det mycket dyrare att åtgärda.

Det är just pirhuvudena som har mest akut renoveringsbehov, men även pirarna och kajkanterna.

Hamnföreningen har jobbat mycket under åren för att bevara hamnen som lite av ett kulturminne. Bertil Nilsson är glad att man hittat en dialog med kommunen som nu går vidare med en egen utredning av hamnens kondition.

– Det har varit bra respons. Det är bra att de själva kommer ut och kollar, säger Bertil Nilsson.
Efter sin egen utredning förväntas kommunen besluta i frågan om driftsbidrag till hamnlyftet.

Publicerad 16 June 2017 06:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag