Ny parkering kan byggas på Sambagatan i Sjöbo

Ska lösa svårigheten att hitta någonstans att ställa bilen

Av
Felix Alnemark

Felix Alnemark

SJÖBO. När parkeringsförbudet reglerades på Sambagatan uppstod problemen med att boende hade svårt att hitta någonstans att ställa bilen. 
Framförallt var det boende i flerfamiljshusen norr om Sambagatan som upplevde problemen.
Leny fastighets AB tog kontakt med tekniska förvaltningen med frågan om vart de ska hänvisa boende och gäster.
Nu har ärendet lyfts i kommunens trafiksäkerhetsgrupp och i tekniska nämnden.
De anser att det finns möjlighet att tidsreglera förbudet och anpassa det efter sophämtningen i området men att reglerna bör vara kvar eftersom de underlättar för servicefordon och utryckningsfordon till flerfamiljshusen som ligger norr om Sambagatan.
För att lösa situationen har tekniska nämnden bestämt att de ska arrendera ut mark öster om Sambagatan för att hyra ut som parkering till fastighetsbolaget. Det är oklart om det kommer innebära ökade kostnader för boende i området som ska ställa bilen på den nya parkeringsplatsen och vem som ska bekosta arbetet.
Lokaltidningen har sökt Sjöbo kommuns gatuchef Christel Wohlin och Tobias Persson, VD på Leny fastigets AB.


Publicerad 18 April 2017 13:22

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag